Thế giới hôm nay: 02/12/2021

Thế giới hôm nay: 02/12/2021 Nguồn: The Economist | Biên dịch: Đỗ Đặng Nhật Huy Đa số thẩm phán của Tòa án Tối cao Mỹ khả năng cao sẽ có lật ngược tiền lệ án 50 năm qua vốn cho phép phụ nữ phá thai cho đến khoảng 24 tuần thai. Vấn đề trong vụ kiện họ nghe điều trần hôm … Tiếp tục đọc