CÁO PHÓ : ÔNG VÕ TRẠNG, NGUYÊN BÍ THƯ VNQDĐ QUẢNG NGÃI ĐÃ QUA ĐỜI

The Hill By Justine Coleman – 01/12/21: Mcconnell Vừa Nói Ông Tin Rằng Trump Đã Phạm Những Tội Có Thể Bị Truất Phế (Lien Nguyen dịch, Jan 12, 2021)

The Hill By Justine Coleman – 01/12/21: Mcconnell Vừa Nói Ông Tin Rằng Trump Đã Phạm Những Tội Có Thể Bị Truất Phế (Lien Nguyen dịch, Jan 12, 2021) Lãnh đạo đa số Thượng Viện Mitch McConnell (CH-Kentucky) vừa nói ông tin rằng tổng thống Trump đã phạm những tội có thể bị truất phế … Tiếp tục đọc