Trần Kiêm Đoàn: Bún Bò Huế

Trần Kiêm Đoàn: Bún Bò Huế Bún không phải chỉ đơn thuần là một món ăn truyền thống của Huế, nhưng đối với người Huế, bún còn là một phần lối sống “Kiểu Huế.” Kiểu Huế là nghèo mà vẫn sang, vui rộn rã mà vẫn man mác buồn, ngoài mặt phẳng lặng mà trong … Tiếp tục đọc