Tôi đã thấy gì trong trận Tết Mậu Thân?

Tôi đã thấy gì trong trận Tết Mậu Thân? Nguồn: Joseph Zengerle, “What I Saw During the Tet Offensive”, The New York Times, 06/02/2018. Người dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Khi tôi đến Việt Nam vào cuối tháng 12/1967, tôi đã nghĩ chúng ta có thể sẽ thắng trong cuộc chiến. Tướng William Westmoreland, chỉ huy của Mỹ … Tiếp tục đọc