THƠ VĂN “ TRUNG SĨ * “ QUẦN – Chu Vương Miện

THƠ VĂN “ TRUNG SĨ * “ QUẦN Chu Vương Miện – Ông nhà nước vẫn nuôi anh em chúng ta Vẫn ở trong biên chế Vẫn được hưởng tiêu chuẩn  Lương thực nhu yếu phẩm  hàng tháng Ngồi mát ăn bát vàng “ khỏi làm gì sất cả “ Cứ tà tà sáng đi … Tiếp tục đọc