Chú Thập Sắt – truyện ngắn của Nguyễn Liệu

Chú Thập Sắt. Truyện ngắn của Nguyễn Liệu Phía Nam cầu sông Vệ theo con đường xuống biển độ 5 cây số, đó là làng chánh quán của chú Thập Sắt. Dân trong làng lớn nhỏ già trẻ ai ai cũng gọi chú là chú Thập Sắt. Chú họ Hồ tên Sắt, người con trai … Tiếp tục đọc

VÕ THẠNH VĂN CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2021

Kính Chúc Tất cả NHÂN SĨ Cộng Đồng một năm 2021 nhiều SỨC KHỎE và NĂNG LỰC Sáng TạoCầu cho Thế Giới Thái Bình, Quê Hương Thái Thịnh, Người Dân VIỆT bớt Thiên Tai và Nhân Họa…

Dịch một bài thơ. YAHOO

Dịch một bài thơ. Có bài thơ tình yêu rất nổi tiếng, tương truyền là của nhà văn, nhà viết kịch vĩ đại nhất nước Anh, đó là William Shakespeare. Một số nguồn khác lại nói bài thơ này của Bob Marley, thông tin khác thì nói rằng đó là của một nhà thơ người Thổ Nhĩ … Tiếp tục đọc