THƯ MỤC  TIẾNG QUÊ HƯƠNG Xếp theo thể loại

  THƯ MỤC   TIẾNG QUÊ HƯƠNG  Xếp theo thể loại   A * TIỂU THUYẾT – TRUYỆN NGẮN  01– THÂN PHẬN MA TRƠI    * Truyện ngắn NGUYỄN THỤY LONG (Hết)…….…..……………………………$20 – 360 tr.  02– VŨ TRỤ KHÔNG CÙNG    * Truyện ngắn BÙI NGỌC TẤN……………………………………………………..$20 – 288 tr. 03– CHÂN TRỜI TÍM    * Tiểu thuyết VĂN QUANG…………………………………………………………..$20 … Tiếp tục đọc

Loạn Thế Độc Thư

Trịnh Bình An Loạn Thế Độc Thư Trịnh Bình An Hồi nhỏ, tôi nghe được câu “Loạn Thế Độc Thư“. Lúc ấy, chỉ biết lõm bõm nghĩa câu này là: “Thời loạn tốt nhất nên đọc sách“. Với những ai thích đọc sách, có lẽ sẽ đồng cảm với tôi; “đọc sách” tức là “được … Tiếp tục đọc

Robert Reich, giáo sư ngành Chính Sách Công ở UCB (Đại học Berkeley California): Làm thế nào để Biden có thể hàn gắn đất nước khi Trump chỉ muốn xé nát nó ra? (Bản dịch của Thụy Mân)

Robert Reich, giáo sư ngành Chính Sách Công ở UCB (Đại học Berkeley California): Làm thế nào để Biden có thể hàn gắn đất nước khi Trump chỉ muốn xé nát nó ra? (Bản dịch của Thụy Mân) Đã kết thúc. Donald Trump đã trở thành quá khứ.Đối với hàng triệu người Mỹ, lúc này … Tiếp tục đọc