Ngô Nhân Dụng: Nền tảng dân chủ vững vàng

Ngô Nhân Dụng: Nền tảng dân chủ vững vàng Những người tranh đấu chống độc tài, đòi xây dựng chế độ dân chủ, là những chiến sĩ. Như Trần Huỳnh Duy Thức hoặc Phạm Đoan Trang ở Việt Nam, Juan Guaidò ở Venezuella, Vương Chi Phong (Joshua Wong) ở Hồng Kông, Alexei Navalny ở Nga, … Tiếp tục đọc