Không gì đảo ngược thắng lợi của Biden, dù Trump tức tối hăm dọa

Không gì đảo ngược thắng lợi của Biden, dù Trump tức tối hăm dọa 10/12/2020 AP Ông Joe Biden đang trên đường trở thành tổng thống vào ngày 20/1/2021. Bộ máy của chính quyền và nền dân chủ đang vững bước tiến tới điểm đích ấy, bất chấp những nỗ lực của ông Trump nhằm … Tiếp tục đọc