Thế giới hôm nay: 28/12/2020

Thế giới hôm nay: 28/12/2020 Nguồn: The Economist | Biên dịch: Đỗ Đặng Nhật Huy Trợ cấp thất nghiệp khẩn cấp đã hết hiệu lực đối với hàng triệu người Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump từ chối ký dự luật chi tiêu đã được Quốc hội thông qua, vì ông nhấn mạnh chi phiếu kích thích 600 USD/người … Tiếp tục đọc