THƯ MỤC  TIẾNG QUÊ HƯƠNG Xếp theo thể loại

 

THƯ MỤC  

TIẾNG QUÊ HƯƠNG  Xếp theo thể loại  

A * TIỂU THUYẾT – TRUYỆN NGẮN 

01– THÂN PHẬN MA TRƠI  

 * Truyện ngắn NGUYỄN THỤY LONG (Hết)…….…..……………………………$20 – 360 tr02– VŨ TRỤ KHÔNG CÙNG  

 * Truyện ngắn BÙI NGỌC TẤN……………………………………………………..$20 – 288 tr. 03– CHÂN TRỜI TÍM  

 * Tiểu thuyết VĂN QUANG…………………………………………………………..$20 – 450 tr. 04– ĐI TÌM NHÂN VẬT  

 * Tiểu thuyết TẠ DUY ANH…………………………………………………………..$20 – 310 tr. 05– SINH RA ĐỂ CHẾT  

 * Tiểu thuyết TẠ DUY ANH.…………………………………………………………$20 – 250 tr. 06– TRONG ÁNH LỬA THÙ  

 * Tiểu thuyết dã sử UYÊN THAO (Hết)……………………………………………$20 – 422 tr07– GƯƠM THIÊNG TRẤN QUỐC  

 * Tiểu thuyết dã sử UYÊN THAO…………………………………………………….$20 – 422 tr. 08– NHỮNG MẢNH TRỜI KHÁC BIỆT.  

 * Tuyển tập 17 tác giả KLVNCH…………………………………………………….$20 – 300 tr.  09– DẠ TIỆC QUỶ 

 * Tiểu thuyết VÕ THỊ HẢO……….………………………………………………….$20 – 320 tr.  10– PHIÊN BẢN TÌNH YÊU (tập 1)  

 * Tiểu thuyết VŨ BIỆN ĐIỀN…………………………………………………………$25 – 616 tr. 11– PHIÊN BẢN TÌNH YÊU (tập 2) 

 * Tiểu thuyết VŨ BIỆN ĐIỀN…………………………………………………….…..$25 – 616 tr. 12– LÓNG LÁNH TRỜI XƯA  

 * Tập truyện ĐẶNG KIM CÔN………………………………………………………$15 – 196 tr13– NHẢY MÚA ĐỂ CHẾT  

 * Tiểu thuyết NGUYỄN VIỆN………………………………………………………..$15 – 220 tr. 14– MA VÀ NGƯỜI  

 * Tiểu thuyết NGUYỄN VIỆN..……………………………..………………………..$20 – 360 tr15– HOẢ LÒ  

 * Tự truyện NGUYỄN CHÍ THIỆN..……..…………………………………………$20 – 352 tr. 16. NẤM MỒ  

 * Truyện ngắn VŨ THƯ HIÊN ………………………………………………………$20 – 370 tr

B * HỒI KÝ – KÝ SỰ  

PHÓNG SỰ  

17– GIỮA ĐÊM TRƯỜNG  

 * Hồi ký NGUYỄN THỤY LONG (Hết)……………………………………………$14 – 170 tr18– VIẾT VỀ BÈ BẠN  

 * Hồi ký BÙI NGỌC TẤN (Hết)..………………………………………………….$20 – 392 tr. 19– ĐỖ LỆNH DŨNG  

 * Ký sự LÊ THIỆP.……………………………………………………………………$25 – 416 tr.  20– CHÂN ƯỚT CHÂN RÁO  

 * Ký sự LÊ THIỆP…………………………………………………………………….$20 – 392 tr. 21. LỮNG THỮNG GIỮA ĐỜI  

 * Ký sự LÊ THIỆP (Hết)…………………………………………………………..…$20 – 390 tr. 22. MỘT NGƯỜI MỘT ĐỜI  

 * Ký sự LÊ MỸ HÂN………………………………………….……………………….$20 – 480 tr. 23. QUÊ HƯƠNG NGÀY TRỞ LẠI  

 * Ký sự LÊ MỸ HÂN……………………………………………………………….….$20 – 320 tr. 24. NGÃ TƯ HOÀNG HÔN  

 * Phóng sự VĂN QUANG (Hết)…….…………………………………….……..…$20 – 360 tr. 25. LÊN ĐỜI (tập 1) 

 * Phóng sự VĂN QUANG (Hết)…………………………………………………….$25 – 590 tr. 26. LÊN ĐỜI (tập 2) 

 * Phóng sự VĂN QUANG …….………………………………………………………$25– 596 tr. 27. ĐÊM GIỮA BAN NGÀY  

 * Hồi ký VŨ THƯ HIÊN………………………………………………………………$30 – 810 tr. 28. SỐNG VÀ CHẾT Ở SÀI GÒN  

 * Ký sự HOÀNG HẢI THỦY (Hết)..…………………………………………..……$20 – 370 tr29. VIẾT Ở RỪNG PHONG  

 * Ký sự HOÀNG HẢI THỦY (Hết).………………………………………..………..$20 – 400 tr. 30. GỬI LẠI TRƯỚC KHI VỀ CÕI  

 * Tâm bút VŨ CAO QUẬN……………………………………………………………$15 – 250 tr. 31. MỘT THỜI OAN TRÁI  

 * Hồi ký PHAN LẠC TIẾP…………………………………………………….…… $25 – 420 tr. 32. BUỒN VUI ĐỜI THUYỀN NHÂN  

 * Hồi ký LÂM HOÀNG MẠNH…………………….…………………….…………$20 – 350 tr. 33. TIẾNG CHIM BÁO BÃO  

 * Hồi ký TIÊU DAO BẢO CỰ…….……..…….….……..…………………………$25 – 640 tr34. HỒI KÝ CỦA MỘT THẰNG HÈN  

 * Hồi ký TÔ HẢI (Hết)..…………………………..…………………………………$25 – 530 tr. 35. THƯ GỬI VÀO KHÔNG  

* Tâm bút MAI NGUYÊN………………………………………………………………$20 – 356 tr. 36. ĐỜI TÔI  

* Hồi ký NGUYỄN LIỆU (Hết)………………………………………………………$30 – 650 tr.

37. KẺ BỊ KHAI TRỪ 

* Tự truyện NGUYỄN MẠNH ………………………………………………………..$20 – 360 tr. 38- NGUYỄN CHÍ THIỆN – TRÁI TIM HỒNG  

* Hồi ức TRẦN PHONG VŨ……………………..……………………………………$25 – 560 tr. 39. UNG THƯ ƠI, CHÀO MI!  

 * Tạp ký LÊ THIỆP và thân hữu………………….………………………………….Tặng phẩm  40. CHUYỆN KỂ NĂM 2000  

* Tự truyện BÙI NGỌC TẤN….……………..……………………………………….$25 – 668 tr41. HẬU CHUYỆN KỂ NĂM 2000  

 * Hồi ký BÙI NGỌC TẤN…………………….………………………………………$25 – 660 tr43. TÌNH YÊU – NGỤC TÙ & VƯỢT BIÊN  

 * Hồi ký Dương PHỤC – VŨ THANH THỦY (Hết)………………………………$30 – 700 tr. 42. NHỮNG MẢNH ĐỜI SAU SONG SẮT * Slices of Life Behind Bars   * Hồi ký song ngữ Việt – Anh, PHẠM THANH NGHIÊN …………………………25 – 512 tr.  43. SÀI GÒN, NGƯỜI MUÔN NĂM CŨ  

 * Tạp ký VĂN QUANG……………………….……………………………………….$25– 570 tr.  

C. THƠ 

44. THƠ VƯƠNG ĐỨC LỆ 

 * Thơ VƯƠNG ĐỨC LỆ………………………………………………………………$20 – 220 tr. 45. THƠ GIỮA ĐỜI THƯỜNG  

 * Thơ VƯƠNG ĐỨC LỆ………………………………………………………………$20 – 190 tr. 46. THƠ TÌNH VƯƠNG ĐỨC LỆ 

 * Thơ VƯƠNG ĐỨC LỆ………………………………………………………………$20 – 220 tr. 47. TẦN TRUNG TÁC  

 * Thơ MA .XUÂN ĐẠO…….…………………………………………………………$15 – 176 tr. 48. HOA PHƯỢNG  

 * Thơ NGUYỄN THỊ HOÀI THANH…………………………………………..……$12 – 180 tr. 49. THƠ MAI TRUNG TĨNH  

 * Thơ MAI TRUNG TĨNH (Hết)……….……………………………………………$15 – 174 tr50. LÀ NHỮNG SỚM TINH MƠ 

 * Thơ ĐẶNG KIM CÔN……….……………………………………………………..$15 – 186 tr. 51. MỘT HÀNH TRÌNH THƠ 

* Thơ CUNG TRẦM TƯỞNG………..………………………………………………$30 – 640 tr. 52. MỘT HÀNH TRÌNH THƠ 1948-2018  

 * Thơ CUNG TRẦM TƯỞNG……………………………………………………..….$30– 680 tr. 53. QUÁCH THOẠI GIỮA LÒNG CUỘC ĐỜI  

 * Thơ QUÁCH THOẠI.……………………………………………………………… $20 – 232 tr54. TUYỂN TẬP TRẦN PHONG VŨ 

 * Tuyển tập Thơ Văn TRẦN PHONG VŨ….……………………………..…………$25 – 490 tr. 55. TỬ TỘI  

 * Tuyển tập Văn – Thơ – Họa – Nhạc CHÓE Nguyễn Hải Chí.….………………..$25 – 400 tr. 56– HÃY NGẨNG MẶT  

 * Tuyển tập thơ văn NGUYỄN ĐẮC KIÊN…………………….…………………$20 – 360 tr

57– THƠ LÍNH CHIẾN MIỀN NAM  

 * Tuyển tập thơ 52 TÁC GIẢ…………………………………………………………$20 – 416 tr.  NGUYỄN HỮU THỜI sưu tập và chuyển dịch Anh ngữ  

58– HOA ĐỊA NGỤC.  

 * Thơ NGUYỄN CHÍ THIỆN……………………….…………………………………$25– 480 tr. 

D. BIÊN KHẢO,  

TIỂU LUẬN  

59– SAU BỨC MÀN ĐỎ 

 * Sưu khảo HOÀNG DUNG…………………………………………………………$25 – 456 tr. 60– CÕI TRỜI CÕI TA  

 * Sưu khảo HOÀNG DUNG…………………………………………………………$25 – 380 tr. 61– HỒ CHÍ MINH – NHẬN ĐỊNH TỔNG HỢP  

 * Biên khảo MINH VÕ………………………………………………………………..$30 – 756 tr.  62– TÂM SỰ NƯỚC NON  

 * Tiểu luận MINH VÕ (Hết)………………………………………………………..$18 – 350 tr.  63– VIỆT NAM TRONG VIỄN TƯỢNG DÂN CHỦ TOÀN CẦU   * Biên khảo NGUYỄN CAO QUYỀN………………………………………………..25 – 400 tr.  64– VIỆT NAM TRONG CHIẾN TRANH TƯ HỮU  

 * Biên khảo NGUYỄN CAO QUYỀN………………………………………………..$25 – 460 tr.  65– VIỆT NAM, THẾ KỶ 20  

 * Biên niên sử DƯƠNG KIỀN……………………………………………………….$15 – 184 tr.  66– GIÁO HOÀNG GIOAN PHAO LÔ II – VĨ NHÂN THỜI ĐẠI   * Biên khảo TRẦN PHONG VŨ……………………………………………………..$40 – 620 tr.  67– VŨNG LẦY CỦA BẠCH ỐC  

 * Biên khảo NGUYỄN KỲ PHONG ( Hết).…………………………………………$30 – 650 tr.  68– NHÂN QUYỀN VÀ DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM  

 * Chính luận NGUYỄN THANH GIANG……………………………………….…$20 – 320 tr.  69– NHÂN VĂN GIAI PHẨM và VẤN ĐỀ NGUYỄN ÁI QUỐC   * Biên khảo THỤY KHUÊ……………………………………………………………$40 – 976 tr.  70– NÚI CAO VỰC THẲM  

 * Phê bình Văn Học HỒ TRƯỜNG AN..……………………………………………$25 – 400 tr.  71– 20 NĂM MIỀN NAM 1955-1975  

 * Tiểu luận NGUYỄN VĂN LỤC (Hết)…….…………….……………………….…$20 – 516 tr.  72– CUỘC CHIẾN VIỆT-HOA-MIÊN  

 * Sưu khảo HOÀNG DUNG…………………………………………………….……$20.– 380 tr.  73– NHỮNG SỰ THẬT CẦN PHẢI BIẾT (tập 1) 

 * Sưu khảo ĐẶNG CHÍ HÙNG…………………….……………….……………..….$20 – 596 tr.  74– NHỮNG SỰ THẬT CẦN PHẢI BIẾT (tập 2) 

* Sưu khảo ĐẶNG CHÍ HÙNG………………………………………………….……$20 – 624 tr.  75– CHÍNH LUẬN 2013  

 * Chính luận PHẠM CHÍ DŨNG.………………………………….……………….. $25 – 696 tr.  76– CỘNG SẢN và TÔI  

 * Tuyển tập 70 tác giả….…………………………..…………….……………………$25 – 624 tr. 

77– VN, MÃNH HỔ hay MÈO RỪNG?  

 * Tiểu luận PHẠM VĂN THUYẾT……………………………………………………$20 – 624 tr.  78– VIỆT NAM – NỖI ĐAU VÀ NIỀM HY VỌNG  

 * Tạp ký TRẦN PHONG VŨ.….……………………………………………………..$30 – 824 tr.  79– 10 KHUÔN MẶT VĂN CHƯƠNG VIỆT NAM  

 * Phê bình Văn Học HỒ TRƯỜNG AN….…………………………….……………$25 – 320 tr. 80– THAO THỨC CÙNG QUÊ HƯƠNG  

 * Tạp ký BÙI TÍN………………………………………………………….……………$25– 612 tr.  81– THƠ VIỆT HIỆN Đại 1900 – 1960  

 * Nhận định UYÊN THAO……………………………………………………………$25 – 480 tr.  

E. DỊCH PHẨM  

82– TRẮNG TRÊN ĐEN  

 * Hồi ký RUBEN D.GONZALEZ – Bản dịch VŨ THƯ HIÊN (Hết)…….……..$15 – 232 tr.  83– MAO TRẠCH ĐÔNG NGÀN NĂM CÔNG TỘI  

 * TÂN TỬ LĂNG……………………………………………………………….………$25 – 400 tr.  84– VIỆT NAM – QUÊ MẸ OAN KHIÊN  

 * Ký sự PIERRE DARCOURT – Bản dịch DƯƠNG HIẾU NGHĨA.……..…….$25 – 400 tr. 85– THÚ NGƯỜI  

 * Tiểu thuyết HERTA MULLER – Bản dịch DƯƠNG HOÀNG DUNG..…..…$20 – 296 tr.  86– VIỆT NAM – CUỘC CHIẾN LEO DỐC  

 * Ký sự FRANK SCOTTON – Bản dịch PHAN LÊ DŨNG….…………………$25 – 400 tr.  87– THAN HỒNG CHIẾN CUỘC   * FREDRIK LOGEVALL – Bản dịch PHAN LÊ DŨNG……………………..…$25 – 800 tr.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: