Lính Liên Xô ‘hãm hiếp phụ nữ Đức’

Lính Liên Xô ‘hãm hiếp phụ nữ Đức’ Lucy AshBBC News, Berlin 30 tháng 10 2015 Chia sẻ Vai trò của Liên Xô đánh bại phát xít Đức thời Đại chiến Thế giới II được nhìn nhận như khoảng khắc quang vinh nhất của đất nước. Thế nhưng bên cạnh đó còn một câu chuyện … Tiếp tục đọc