NGƯỜI VÀ CHIM – Thanh Thương Hoàng

NGƯỜI  VÀ  CHIM   Thanh Thương Hoàng Trải qua một thời gian khá dài sống ở vùng rừng núi thâm u này, tuy rằng năm nào đều có bão tuyết ùa tới trắng xóa rừng núi, nhưng chưa bao giờ tệ hại tàn bạo khủng khiếp như năm nay. Trong căn lều nhỏ làm bằng … Tiếp tục đọc