Đừng cố nhồi nhét tư tưởng, đạo đức dân tộc vào đầu Hồ Chí Minh

Đừng cố nhồi nhét tư tưởng, đạo đức dân tộc vào đầu Hồ Chí Minh Le Nguyen (Danlambao) – Có một bộ phận không nhỏ mù đảng, cuồng Hồ đến độ ngu muội nên họ đã bị một bộ phận lãnh đạo cộng sản ma đầu đánh tráo khái niệm làm cho lẫn lộn “tinh … Tiếp tục đọc

TIN SÁCH SỐ 15