Ngàn Ánh Sao Rơi – Hình Đặng Đức Cường

Phát hiện cuốn sách cổ của nhà Thanh, in đời vua Quang Tự (1875-1909) khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa, Biển Đông là của Việt Nam.

Phát hiện cuốn sách cổ của nhà Thanh, in đời vua Quang Tự (1875-1909) khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa, Biển Đông là của Việt Nam. Trong quá trình điền dã tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Bình, tại gia đình anh Phan Văn Luyện (xã Vũ Chính, Thành phố Thái Bình) … Tiếp tục đọc

Thủy thủ đoàn của USS Ronald Reagan, một siêu tàu sân bay lớp Nimitz chạy bằng năng lượng hạt nhân, chào quốc kỳ của Mỹ khi đến căn cứ hải quân của Mỹ tại Yokosuka, phía nam Tokyo, Nhật Bản.

NGHĨ VỀ NHỮNG TƯỢNG ĐÀI LÊ NIN BỊ GIẬT ĐỔ Ở NGA – Phạn Ngọc Thái

NGHĨ VỀ NHỮNG TƯỢNG ĐÀI LÊ NIN                                BỊ GIẬT ĐỔ Ở NGA Ukraine, Kharkiv, Kiev… cùng các quốc gia vùng Baltic… Hàng trăm tượng đài Lê Nin                           bị nhân dân giật đổ không thương tiếc Chủ Nghĩa Mác-Lê chưa thành thân đã hết thời … Tiếp tục đọc

Mùa Chim Thiên Di Về Trốn Lạnh – Hình Võ Thạnh Văn