Nữ GS gốc Việt được bầu vào Viện hàn lâm Mỹ

Bui Nang Phan   ·  Nữ GS gốc Việt được bầu vào Viện hàn lâm Mỹ Viện Hàn lâm Kỹ thuật Quốc gia Hoa Kỳ (NAE) vừa công bố 106 thành viên mới và 18 thành viên quốc tế, trong đó có Giáo sư Nguyễn Thục Quyên, khoa học gia gốc Việt hiện đang làm việc … Tiếp tục đọc

Bộ trưởng Lục quân Hoa Kỳ vạch chiến lược chiến tranh với Trung Quốc

Bộ trưởng Lục quân Hoa Kỳ vạch chiến lược chiến tranh với Trung Quốc 02/03/2023 Quan chức chịu trách nhiệm trực tiếp về Lục quân Hoa Kỳ đưa ra chi tiết đáng ngạc nhiên trong tuần này về một chiến lược nhiều gọng kìm để ngăn chặn, và nếu cần, chiến thắng trong bất kỳ … Tiếp tục đọc

Thế giới hôm nay: 01/03/2023

Thế giới hôm nay: 01/03/2023 nghiencuuquocte.org/2023/03/01/the-gioi-hom-nay-01-03-2023/1 tháng 3, 2023 Nguồn: The Economist | Biên dịch: Đỗ Đặng Nhật Huy Các đảng đối lập của Nigeria đã bác bỏ kết quả bầu cử tổng thống tuần trước và kêu gọi bỏ phiếu lại. Hệ thống bỏ phiếu điện tử mới khiến kết quả kiểm phiếu bị chậm công bố và làm xói … Tiếp tục đọc

(thơ song ngữ) EM, TRÁI CẤM ĐỊA ĐÀNG của LÊ MAI LĨNH & THANH-THANH

(thơ song ngữ) EM, TRÁI CẤM ĐỊA ĐÀNG của LÊ MAI LĨNH & THANH-THANH Nhuận Lê <lexuannhuan@gmail.com> EM, TRÁI CẤM ĐỊA ĐÀNG Em, trái cấm địa đàng Chúa sai anh canh giũ Anh, cầm lòng không đậu Anh cắn, em có đau Anh cắn, nhẹ thôi mà Anh không nuốt, mà ngậm Anh không ăn, dẫu … Tiếp tục đọc