CHIA LY – Chu Vương Miện

CHIA LY Chu Vương Miện – Em 1 đầu  Anh 1 đầu 2 phía cùng khiêng Em đi trưóc Anh đi sau Tình yêu nằm phủ mặt trên cáng chết ngắc từ lâu không vòng hoa tang không kèn trống 2 ngườì âm thầm khiêng đến nghiã trang tình yêu vĩnh viễn nằm đó muôn … Tiếp tục đọc