Putin chỉ có thể thắng ở Ukraine nếu Trump trở lại nắm quyền?

Putin chỉ có thể thắng ở Ukraine nếu Trump trở lại nắm quyền? Nguồn: “Kann Putin diesen Krieg noch gewinnen? – „Nur wenn Trump wieder an die Macht kommt“”, WELT, 20/11/2022. Biên dịch: Nguyễn Xuân Hoài François Heisbourg cho rằng việc Nga liệu có thua trong cuộc chiến ở Ukraine hay không phụ thuộc chủ yếu vào Hoa Kỳ. … Tiếp tục đọc