Nguyễn Hưng Quốc: Bạn Văn (3) – Mai Thảo (1927-98)

Nguyễn Hưng Quốc: Bạn Văn (3) – Mai Thảo (1927-98) Lần đầu tiên tôi gặp Mai Thảo là vào tối Chủ nhật, ngày 19 tháng 3 năm 1989, tại nhà riêng của ông – đúng hơn là phòng riêng trong một chung cư dành cho người già – ở California. Anh Nguyễn Mộng Giác chở … Tiếp tục đọc