Giới thiệu sách: QUẺ DỊCH: CÁCH LẬP & GIẢI ĐOÁN 

Nguyên Lạc Giới thiệu sách: QUẺ DỊCH: CÁCH LẬP & GIẢI ĐOÁN  . [TRÍCH ĐOẠN TỪ SÁCH] . MỤC LỤC Lời nói đầu Phần thứ nhất: NHẬP MÔN KINH DỊCH/ ĐẠI CƯƠNG VỀ QUẺ DỊCH I. Kinh Dịch II. Thuật ngữ cần nhớ III. Ý nghĩa các hào IV. Quy tắc cần nhớ Phần thứ … Tiếp tục đọc

Thơ Chu Vương Miện

HẾT CÓ RỒI TỚI O cvm – hết o rồi tới có ngừơi dìu dặt bướm ong ngừơi 2 tay 1 xó có dễ thì có khó có mưa thì có dông – nói là bạc im là vàng vàng giả thiếu cà ra nói rất là mất đoàn kết im lặng tôt hơn hết … Tiếp tục đọc

BÔNG BỤP ĐỎ – Hình Chu Vương Miện