“VÁY THIẾU NỮ BAY” – Một tuyệt phẩm thi ca

“VÁY THIẾU NỮ BAY” – Một tuyệt phẩm thi ca ( trích Tập “Phê bình và tiểu luận thi ca – PNT”, 2013 ) Ảnh ký hoạ chân dung nhà thơ             VÁY THIẾU NỮ BAY  Rõ ràng trong ngọc trắng ngà                   Dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên         … Tiếp tục đọc