Các lãnh đạo lão thành bảo vệ điều lệ đảng trước đòn tấn công của Tập

Các lãnh đạo lão thành bảo vệ điều lệ đảng trước đòn tấn công của Tập nghiencuuquocte.org/2022/11/07/cac-lanh-dao-lao-thanh-bao-ve-dieu-le-dang-truoc-don-tan-cong-cua-tap/6 tháng 11, 2022 Nguồn: Katsuji Nakazawa, “China’s elders defend party charter from Xi onslaught,” Nikkei Asia, 03/11/2022 Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Các nhà lãnh đạo đã nghỉ hưu đang tìm cách ngăn cản Tập trở thành lãnh đạo trọn đời. … Tiếp tục đọc