Bí ẩn Hồ Cẩm Đào – Ngô Nhân Dụng

Bí ẩn Hồ Cẩm Đào 29/10/2022 Hình ảnh Hồ Cẩm Đào bị sỉ nhục ngay trong đại hội đảng cho thấy Tập Cận Bình đã củng cố địa vị vững chắc, không còn lo bị các “lãnh tụ kỳ cựu” quấy phá nữa.  Cộng sản Trung Quốc đã từng dùng đại hội đảng làm cơ … Tiếp tục đọc