CẢM ƠN HOA VẪN NỞ -Nguyên Lạc

CẢM ƠN HOA VẪN NỞ . Cảm ơn hoa đã nở! Nhưng chỉ mới tháng mười? Hay Dã quỳ thương nhớ? Nên nở sớm thế thôi . Lâu thật lâu rồi đó Quỳ chẳng nở đúng mùa Cảm ơn hoa nhắc nhở Màu héo úa phe thua . Cảm ơn hoa vẫn nở Vàng nhớ … Tiếp tục đọc

HOA TRẮNG THÔI CÀI LÊN ÁO TÍM – Chu Vương Miện