Tập Cận Bình với Đại hội 20 – Ngô Nhân Dụng

Tập Cận Bình với Đại hội 20 15/10/2022 Thất lại ngoại giao lớn nhất của Tập Cận Bình là biến nước Mỹ thành thù địch. Trước khi Tập lên ngôi, chỉ có 40% dân Mỹ không có cảm tình với Trung Quốc, bây giờ đã có tới 82% ghét nước Trung Quốc.  Ngày Chủ Nhật … Tiếp tục đọc