Mỹ xuất cảng lạm phát ra thế giới – Ngô Nhân Dụng

Mỹ xuất cảng lạm phát ra thế giới 10/10/2022 Tuy nhiên, đối với Ngân Hàng Trung Ương Mỹ, ưu tiên số một bây giờ vẫn là ngăn chặn lạm phát; lạm phát nguy hiểm hơn kinh tế suy thoái.  Ngân Hàng Trung Ương Mỹ (Fed) hứa sẽ ngăn chặn lạm phát, đang lên cao nhất … Tiếp tục đọc