NĂM RỰA – Truyện ngắn của Nguyễn Liệu

NĂM RỰA Tặng mười tám người tù chung thân tại Xuân Phước.Gửi bà Trần thị Sự chợ Tam Quan, Bình Định Truyện ngắn của Nguyễn Liệu Khi đoàn tù hai mươi người từ Kim Sơn đưa vào Phú yên trại Xuân Phước riêng mình tôi bị đưa vào nhà nhốt riêng cùng mười tám người … Tiếp tục đọc