S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – TV Ở Ta & TV Ở Nga

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – TV Ở Ta & TV Ở Nga Nước Việt không thiếu những thằng rách việc, và nhiều đứa đã bị vạch mặt chỉ tên: thằng đánh máy, thằng cơ chế, thằng sứ quán …. Nước Nga, xem ra, cũng không khác mấy. Một trong những thằng rách việc ở xứ … Tiếp tục đọc

NHỮNG BÀI THƠ CHO THÁNG TƯ ĐEN #2 – Nguyên Lạc

NHỮNG BÀI THƠ CHO THÁNG TƯ ĐEN #2 . THÁNG TƯ LƯU VONG THẤY GÌ? . Tà dương mắt đỏ chiều lam khói Vọng tiếng muôn trùng mây trắng bay Tháng tư thấy gì người lữ khách? Mà lệ tang thương mắt trông vời! . 1. Chiều tháng tư thấy đời cô lữ Chạm nỗi … Tiếp tục đọc

CHÙM THƠ VIẾT Ở BỆNH VIỆN – PHẠM NGỌC THÁI

CHÙM THƠ VIẾT Ở BỆNH VIỆN – PHẠM NGỌC THÁI image.png       KIẾP SỐNG “CÕI TA BÀ”                      Thơ viết trong những ngày cấp cứu ở bệnh viện Một kiếp sống “cõi ta bà” dằng dặc Yêu thương nhiều, đau đớn cũng chồng cao … Tiếp tục đọc

Hoa Xương Rồng Vàng – Hình Chu Vương Miện