Elon Musk: Từ người tự kỷ, bỏ học tiến sĩ, thành tỉ phú giàu nhất thế giới

Elon Musk: Từ người tự kỷ, bỏ học tiến sĩ, thành tỉ phú giàu nhất thế giới 27 tháng 4 2022 Elon Musk chuẩn bị thâu tóm Twitter, nền tảng truyền thông xã hội nhỏ nhưng có ảnh hưởng vì được chính trị gia, nhà báo sử dụng. Musk tham gia trang Twitter vào năm … Tiếp tục đọc