Thế giới hôm nay: 19/04/2022

Thế giới hôm nay: 19/04/2022 Nguồn: The Economist | Biên dịch: Đỗ Đặng Nhật Huy Quân đội Ukraine ở Mariupol phớt lờ tối hậu thư của Nga, yêu cầu họ phải đầu hàng nếu không sẽ bị tiêu diệt. Thành phố này đã bị quân Nga bao vây kể từ đầu cuộc chiến và giờ đây chỉ còn lại một vài … Tiếp tục đọc