S.T.T.D Tưởng Năng Tiến: Kiêng & Kỵ 

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến: Kiêng & Kỵ  Ở California, thỉnh thoảng, tôi vẫn nghe người dân bản xứ nói đôi câu (cũng quen quen) nhưng không hiểu rõ ý: We’re turning into our parents.  We all become our mothers. Sao kỳ vậy cà? Sao chúng ta lại có thể trở thành phụ mẫu của mình … Tiếp tục đọc