HOA XUÂN – Hình CHU VƯƠNG MIỆN

BÊN LIẾP TRẦU XANH – DTDB

BÊN LIẾP TRẦU XANH DTDB Làm sao quên, giặc về dân trôi nỗi… Nhà tản cư ở đậu đất người ta Ngoài ao bèo điên điển bông vàng ối    Người sầu lo! Hoa làm dáng mặc hoa … Nhà mình thuở đó: cấy, trồng, phơi, bó… Lúa nếp gặt về đập chứa đầy bồ … Tiếp tục đọc

Nam Quốc Sơn Hà  – Nguyễn Liệu

Nam Quốc Sơn Hà  Nguyễn Liệu “ Năm  mới các chú xông nhà, chắc năm nay tôi phát tài”. Chú Thập Sắt cười mở cửa mời ban chỉ đạo xã vào nhà. Ông chủ tịch, bí thư xã, ông phó an ninh, cùng ba cán bộ vào thăm Tết,  nhưng người nào cũng có vẻ … Tiếp tục đọc