Thế giới hôm nay: 10/02/2022

Thế giới hôm nay: 10/02/2022 Nguồn: The Economist | Biên dịch: Đỗ Đặng Nhật Huy Theo hãng dữ liệu khoa học sự sống Airfinity, đến nay chỉ mới có 65% trong số 1 tỷ liều vắc-xin covid-19 đã hiến tặng trên thế giới thực sự được sử dụng. Số còn lại đang trong kho lưu trữ hoặc hết hạn sử dụng. … Tiếp tục đọc