S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Làm báo

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Làm báo Tưởng gì chớ làm báo,và viết báo thì tôi rành rẽ (lắm) ngay từ lúc thiếu thời. Toàn là những chuyện không vui, hay những kinh nghiệm rất buồn. Bài viết đầu tiên của tôi xuất hiện ở tạp chí Phổ Thông năm 1967. Dù có ghi rõ … Tiếp tục đọc