Thấy gì từ “lời sám hối” của Hoàng Phủ Ngọc Tường?

Thấy gì từ “lời sám hối” của Hoàng Phủ Ngọc Tường? < A > Hương Khê (Danlambao) – (Một nén nhang cho các nạn nhân Huế-Mậu Thân 1968). Sự kiện mấy ngàn người dân Huế bị thảm sát đẫm máu hồi Tết Mậu Thân 1986 đã làm chấn động dư luận trong nước và thế giới trong nhiều thập … Tiếp tục đọc