Việt Nam ăn tết với tham nhũng

Việt Nam ăn tết với tham nhũng < A > Phạm Trần (Danlambao) – Chưa bao giờ Tết nhất ở Việt Nam lại có nhiều Tham nhũng cùng vui Tết với người dân như măm Nhân Dần 2022 khiến Tổng Bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng phải than: “Vì sao chúng ta chống tham nhũng mạnh mẽ, quyết liệt … Tiếp tục đọc

NẺO VỀ – ĐẶNG XUÂN XUYẾN

NẺO VỀ (tặng N.T.Y) Gió thừa luấn quấn ngõ trưa Và mưa luẩn quẩn góc vừa chạm rơi Tiếng cười trớt quớt lả lơi Đủ se sắt, đủ rã rời ngõ mưa. Nắng chừa một rẻo xa xưa Rủ mưa giăng quẩn ngõ trưa nẻo về. *. Hà Nội, sáng 07-02-2022 ĐẶNG XUÂN XUYẾN

HOA ANH ĐÀO NHẬT BẢN – Hình Chu Vương Miện

Châu Hiển Lý: Nếu không nhìn lại, mình sẽ mất quá khứ và tương lai 

Châu Hiển Lý: Nếu không nhìn lại, mình sẽ mất quá khứ và tương lai  Đã hơn 3 thập kỷ trôi qua, làm ăn cực nhọc là thế, thành tựu không thể nói là nhỏ, thế mà khoảng cách phát triển của VN so với thế giới sao vẫn xa vời! Không định thần nhìn … Tiếp tục đọc