BÀI THƠ KHÔNG TỰA – Phạm Đức Nhì

BÀI THƠ KHÔNG TỰA tự do như muối hạnh phúc như đường khi còn đang ăn đủ miếng ngọt miếng ngon khó thấy giá trị của hạt đường hạt muối. tôi sống ở Miền Nam nhìn dòng đời trôi nổi nở lại tàn bao nhiêu mùa hoa hai nền Cộng Hòa một cuộc chiến tranh … Tiếp tục đọc

Đọc bức thư của thiền sư Nhất Hạnh gửi cho môn đồ

  Đọc bức thư của thiền sư Nhất Hạnh gửi cho môn  đồ      ( Bài này tôi viết khi Làng Mai của Thầy Nhất Hạnh ở Lâm đồng bị đuổi phá. ) Nguyễn Liệu Trong thầy Nhất Hạnh có nhiều con người, tôi phục và kính mến ở thầy hai con người, … Tiếp tục đọc