Hoa LyLy Mùa Đông – Hình Chu Vương Miện

PHẠM NGỌC THÁI VỚI BÀI THƠ TRĂNG TRỐI

                                                                              Việt Phương PHẠM NGỌC THÁI VỚI BÀI THƠ TRĂNG TRỐI               … Tiếp tục đọc

CÒN  MƠ  ƯỚC – Nguyên Liệu

CÒN  MƠ  ƯỚC I have a Dream… Hôm nay ngày 18 tháng 6 năm 2030  tại nhà ông ngoại, cháu viết thư cho ông ngoại. Cháu xin dông dài một chút vì sao để tới năm này mới viết thư cho ông ngoại. Rất giản dị là cháu chờ cháu đủ tiếng Việt để đọc … Tiếp tục đọc