S.T.T.D. Tưởng Năng Tiến – Bộ Lạc Tà Ru A-20

S.T.T.D. Tưởng Năng Tiến – Bộ Lạc Tà Ru A-20 Đất này chẳng có niềm vui Ngày quệt mồ hôi, đêm chùi lệ ướt Trại lính, trại tù người đi không ngớt Người về thưa thớt dăm ba…  Mấy câu thơ trên được trích dẫn từ thi phẩm Đất Này của Nguyễn Chí Thiện, viết vào năm … Tiếp tục đọc