JIMMY CARTER: TÔI LO SỢ CHO NỀN DÂN CHỦ CỦA CHÚNG TA

JIMMY CARTER: TÔI LO SỢ CHO NỀN DÂN CHỦ CỦA CHÚNG TA Một năm trước, một đám đông bạo lực, được dẫn dắt bởi các chính trị gia vô đạo đức, đã xông vào Điện Capitol và suýt thành công trong việc ngăn chặn sự chuyển giao quyền lực một cách dân chủ. Cả bốn … Tiếp tục đọc