TƯƠNG LAI CỦA LĂNG TẨM VÀ MỒ MẢ CÁC LÃNH ĐẠO CS – Trần Trung Đạo

TƯƠNG LAI CỦA LĂNG TẨM VÀ MỒ MẢ CÁC LÃNH ĐẠO CS Như người viết phân tích trong bài “Tác Dụng Của Tầm Nhìn Chính Trị”, nhìn xa là một đặc điểm cần thiết của những người lãnh đạo đất nước. Các lãnh đạo cộng sản cũng biết nhìn xa, nhưng không phải nhìn xa … Tiếp tục đọc

RƯỢU CHIỀU LỮ THỨ – Nguyên Lạc

RƯỢU CHIỀU LỮ THỨ – Nguyên Lạc RƯỢU CHIỀU LỮ THỨ.Tay nâng chén rượu chiều rơiMời ai cạn chén kiếp đời lưu vong?Mời em nhan sắc huyễn mongMời tôi tan mộng trăm năm nỗi sầu! Hồ trường biết rót về đâu?Về đâu rồi cũng một màu tàn phai!Uống đi! Cạn chén đắng cayXé câu thơ … Tiếp tục đọc

Bí mật lăng mộ Tần Thủy Hoàng

Bí mật lăng mộ Tần Thủy Hoàng Jonathan Glancey BBC Culture 3 tháng 5 2017 Các tượng binh sĩ chôn cùng hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc đã được phát hiện năm 1974, nhưng ngôi mộ mà họ canh gác vẫn chưa được khai quật. Vào tháng 3/1974, Dương Chí Phát (Yang Zhifa), một … Tiếp tục đọc

BÀI THƠ “ĐÂY THÔN VỸ DẠ” CỦA HÀN MẶC TỬ – Phạm Ngọc Thái

BÀI THƠ “ĐÂY THÔN VỸ DẠ” CỦA HÀN MẶC TỬ                                ( Lời bình trích tập “Phạm Ngọc Thái * Phê bình và tiểu luận thi ca”,                                   … Tiếp tục đọc