20 năm vụ khủng bố 9-11 tại New York – Trần Mộng Tú

20 năm vụ khủng bố 9-11 tại New York Lễ  tưởng  niệm TRIBUTE  IN  LIGHT. Hình  ảnh  David , Pixabay  Sau ngày xảy ra vụ khủng bố 11 tháng 9 năm 2001 tại New York, nhà văn Trần Mộng Tú đã viết một đoản văn về đề tài này đăng trên báo Người Việt tại Little … Tiếp tục đọc