Peter Arnett, chiến trường Afghanistan và cuộc đối mặt Osama Bin Laden (kỳ cuối)

Peter Arnett, chiến trường Afghanistan và cuộc đối mặt Osama Bin Laden (kỳ cuối) 08/09/2021 Alexis Đinh/Đinh Yên Thảo VOA – Cuộc chiến Afghanistan qua bốn đời tổng thống Mỹ vừa kết thúc với những cuộc tranh luận đại chúng sôi nổi về sự sụp đổ của chính quyền Kabul. Ký giả Peter Arnett từng đến … Tiếp tục đọc