S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Nhà Chùa/Nhà Thờ & Nhà Nước

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Nhà Chùa/Nhà Thờ & Nhà Nước FB Mạc Van Trang tâm sự: “Tôi mới sống ở Sài Gòn hơn một năm, chưa hiểu gì nhiều lắm. Nhưng thấy người Sài Gòn làm từ thiện trong những ngày dịch covid -19 này, tôi vô cùng khâm phục và ngạc nhiên. Sao mà nhiều … Tiếp tục đọc