Hu Zhiming, tên ma đầu đại bịp (Kỳ 6)

Hu Zhiming, tên ma đầu đại bịp (Kỳ 6)

Huỳnh Tâm (Danlambao)“…Tù binh Hu Zhiming không còn lời lẽ nào để biện minh, bởi tài liệu này đã lột hết mọi sự thật, phơi bày những thủ đoạn trong con người cộng sản mặt dầy tâm đen, mâu thuẫn từ chính trị đến quân sự và con người…”
Năm 1940. Hu Zhiming (胡志明) tại mật khu SR (Cao Bằng, Việt Nam) đi cùng hai tình báo của Bộ An ninh Quốc gia nhân dân Cộng hòa Trung Hoa (MSS). Nguồn: Cục an ninh MSS.
Ngày 03 tháng 11 năm 1942, Khu trưởng Vũ Ninh (宁县), Đại tá La Trác Anh (Luo Zhuoying – 羅卓英) gửi đến tù binh Hu Zhiming tờ trát lệnh mời làm việc (thẩm vấn).
Như thường lệ Hu Zhiming bước vào văn phòng làm việc (thẩm vấn), Đại tá La Trác Anh (Luo Zhuoying) đứng lên chào, và nói:
– Theo lời khai của ông qua những lần làm việc cho thấy thái độ của ông rất thiện chí. Những năm tháng ông hoạt động tại Việt Nam có trở ngại nào mà phải giải quyết bằng thỏa thuận hay thủ đoạn đối phó chính trị và quân sự?
 
Tù binh Hù Zhiming ngồi lặng thinh suy nghĩ một lúc, biết đây là câu hỏi quan trọng liên quan đến toàn bộ các vấn đề then chốt trên lãnh thổ Việt Nam, đáp:
 
– Thưa ngài, chúng tôi có ban Tuyên giáo giải quyết rất gọn nhẹ theo thứ tự không để lại vết tích hành động, cũng như trong chiến tranh hay trong nghị trường muốn đắt khách nhất, phải vận dụng chiêu bài mị dân, càng nhiều càng tốt, phép thu phục nhân tâm nhắm vào mọi tầng lớp xã hội, nhất là những con vật non dại dễ dàng thuyết phục không điều kiện, tuy phép đắt nhân tâm quá xưa nhưng rất hữu hiệu đối với người Việt Nam. Cùng lúc che đậy không cho người dân dòm ngó mọi ý đồ không tốt của Việt Minh, không ngoại trừ dùng mọi thủ đoạn chính trị kích động người dân nổi dậy hay bán thân cho cộng sản khi họ cảm nhận hy sinh vì lý tưởng.
 
Nói về đối phó chính trị hay quân sự, tôi (Hu Zhiming) đã bước vào giai đoạn hai (2) nỗ lực liên minh với Nhật-Pháp, điểm cuối cùng Đông Dương do Cộng sản quốc tế lãnh đạo. Trên đường đấu tranh chính trị hiện nay rất cấp thiết, ban Tuyên giao vận dụng mọi thủ đoạn lũng đoạn đời sống chính trị của Việt Nam, vạch ra những vấn đề chính yếu của đất nước này từ đó đổi thay toàn diện, đẩy mạnh tuyên truyền từ những điểm mạnh của Việt Nam biến thành điểm yếu nhất, tạo ra những kích động quần chúng nhất định đưa tới phẫn nộ, biến công luận loan tải trước những bất công xã hội, và vận dụng mọi thủ đoạn chứng minh thân phận những con người thấp cổ bé miệng, đây là những đề tài ăn khách nhất mà phương tiện tuyên truyền thực hiện thành công trong những năm qua, dù những tầng lớp ăn trên ngồi trốc trong chính trường Việt Nam, vẫn phải để mắt tìm tới gia nhập Việt Minh, về lâu những thành phần này nhất định không còn đất sống sẽ bị tiêu diệt qua nhiều hình thức.
Năm 1940. Hu Zhiming (胡志明), Hoàng Văn Hoan (黄文欢), Trần Canh (陈赓) tại mật khu SR (Cao Bằng, Việt Nam). Nguồn: Bộ An ninh Quốc gia nhân dân Cộng hòa Trung Hoa (MSS). [2]
Đại tá La Trác Anh (Luo Zhuoying – 羅卓英) hỏi:
– Những thủ đoạn đó ông tiếp thu từ khi nào?
Hu Zhiming đáp:
– Tại Diên An (延安市), Thánh địa cách mạng (革命圣地), tỉnh Thiểm Tây. Tôi học được phương pháp tổ chức, tuyên truyền của Vladimir Ilyich Lenin, Staline qua đảng CS Trung Quốc, và học trực tiếp phương pháp tổ chức, tuyên truyền của Mao Trạch Đông, sau khi tôi đến Việt Nam tự nghiên cứu phương pháp tổ chức, tuyên truyền của Đức Quốc Xã Hít-le.
 
Đôi khi ban Tuyên giáo của Mao Trạch Đông tại tỉnh Cao Bằng còn tư vấn cho tôi (Hu Zhiming) những dữ kiện tổ chức tách rời từng việc cho được kết quả, tuyên truyền khai thác tối đa, phù hợp xu hướng kích động công luận và thôi thúc người tìm hiểu ngóng chờ tin tức của chúng tôi loan tải, tránh người dân Việt Nam biết sự hiện diện của đảng cộng sản Trung Quốc trên lãnh thổ Việt Nam, đội ngũ tuyên truyền mạnh mẽ tạo ra niềm tin trong lòng người Việt Nam đồng hướng về tôi (Hu Zhiming). Bằng mọi giá hướng dẫn người dân hay đảng viên cấp thừa hành quên đi hoặc không biết sự hiện diện đảng cộng sản Trung Quốc tại mật khu Việt Bắc, tránh đối diện mọi khai thác của địch làm gây chú ý bất lợi cho Việt Minh.
 
Khi tôi (Hu Zhiming) đến Việt Nam, đầu tiên tránh mọi tiếp cận người dân bản xứ, vẫn áp dụng quy luật che đậy hành tung và sự thật bản thân, mọi việc khác do tình báo bí mật vô hình mở đường tạo dựng những thủ đoạn tinh vi nhắm vào thu phục nhân tâm, sau đó tôi (Hu Zhiming) xuất hiện tự nhiên như người thân trong bản làng.
 
Kết quả người dân Việt Nam nơi vùng chúng tôi kiểm soát phải chấp nhận đủ mọi áp lực, xung phong nhập ngũ, thuế khóa, xây dựng lán trại nuôi quân, cũng có thể nói toàn quyền hành động “độc tài”, những người bản xứ có thái độ không thiện cảm với chúng tôi, một thời gian sau đó đưa họ vào thành phần phế thải. Chúng tôi phủ nhận vai trò của họ, dù họ được quyền đóng góp tài sản nhưng không có quyền phê phán. Trong chiến khu thiết lập hệ thống công an trải rộng khủng bố tinh thần người dân, họ sẽ cảm nhận nơi nào cũng có “ngàn tay ngàn mắt của đảng cộng sản”. Những người yêu nước Việt Nam nhạy cảm nhìn thấy hình bóng đảng cộng sản, nhất định họ co lại trước khi đe dọa, điểm cao nhất của Việt Minh kết thúc những chế độ, quan điểm cố hữu của Cộng sản Đông Dương phế truất phong kiến bản xứ, thành lập chế độ phong kiến Công sản Quốc tế.
Năm 1940. Gián điệp Hu Zhiming (胡志明), Tướng Trần Canh (陈赓), gián điệp Khang Sinh (康生), tại mật khu SR (Cao Bằng, Việt Nam). Nguồn: Bộ An ninh Quốc gia nhân dân Cộng hoà Trung Hoa (MSS). [2]
Ban Tuyên giáo Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc (宣传部中央委员) không ngừng nghỉ vận dụng mọi cơ hội, sáng tác ngôn ngữ đẹp nhất bốc thơm Hu Zhiming linh hiển hơn cả thần thánh hay Chúa và Phật, dù đã biết từng hành vi, cá tính của Hu Zhiming hoàn toàn không lương thiện, và chủ nhân ông (Mao Trạch Đông) cộng sản Trung Quốc cũng không thể gọi là đảng lương thiện. Biết rằng Hu Zhiming không có nguồn gốc đạo đức để tác động cho ra đời huyền thoại, thế nhưng chỉ thị của Mao Trạch Đông tiến hành huyền thoại Hu Zhiming “Mười (10) lời tiên tri thần thánh của chủ tịch Hu Zhiming đã trở thành hiện thực, ứng nghiệm đời sau.” [3] Cũng như cổ máy tuyên truyền của ban Tuyên giáo Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc, tập trung và kỹ thuật bốc thơm lãnh tụ họ Mao.
Đại tá La Trác Anh (Luo Zhuoying – 羅卓英) nói:
– Những kẻ khủng bố, lưu manh chính trị có nhiều thủ đoạn bí mật thủ tiêu người, họ cuồng tín như Mao Trạch Đông. Họ làm áp lực nhân dân về mọi mặt, nhưng ngày mai sẽ thất bại vì bản chất bất lương và vô đạo đức của quý ông bị rơi xuống đất. Cho nên người xưa đã từng nói: “Nhiều mưu gian, ở chỗ ngầm không ai biết, là gieo nhiều mầm họa, không thể ngóc đầu được nữa! Mưu thâm thì họa sâu. Sự việc ở trái trật tự của nó, thì trôi giạt mãi mãi không yên.” Họ Hu còn gì để trình bày thêm không, và tôi muốn ông cho biết về chiến tranh du kích?
Năm 1940. Gián điệp Hu Zhiming (胡志明), Tướng Vi Quốc Thanh (韦国清), Tướng Lã Quý Ba (罗贵波), Tướng Mai Gia San (梅嘉生), Tướng Đặng Dật Phàm (邓逸凡), gián điệp Khang Sinh (康生), học tập tư tưởng Mao Trạch Đông tại mật khu SR (Cao Bằng, Việt Bắc). Nguồn: Bộ An ninh Quốc gia nhân dân Cộng hoà Trung Hoa (MSS). [4]
Tù binh Hu Zhiming đáp:
– Thưa ngài. Quan điểm người cộng sản muốn thay đổi xã hội cần có lắm mưu nhiều kế, kích động tinh thần nhân dân chiến đấu mạnh mẽ, thủ đoạn tuyên truyền những tin tức giả về chiến thắng giật gân, với những sáng tác câu chuyện anh hùng không thực, những thổi phồng thêm thắt, nói quá sự thật, như trong thi ca, văn học chứa đựng quá nhiều giả thuyết anh hùng mơ hồ từ không có thành hiện thực để thôi thúc những con người ngu muội, cuối cùng đó chỉ là những tin rỗng tuếch.
 
Ngoài ra còn có bộ phận tình báo hướng dẫn tâm lý xã hội thù hằn lẫn nhau, dám đối đầu với kẻ thù, đưa ra một loạt bằng chứng mơ hồ minh họa cho hành động có chính nghĩa, người dân tự kích động lẫn nhau theo mỗi bản năng tạo điều kiện cụ thể đấu tranh từ trong gia đình ra xã hội. Những nguyên lý vừa rồi áp dụng rất phù hợp cho chiến tranh.
 
Đặc biệt chiến tranh du kích đối đầu với kẻ thù mạnh hơn, chủ yếu được tiến hành tại khu vực, đột phá trên vùng đất quen thuộc, vị trí địa hình, địa thế hiểm yếu hết sức quan trọng, có tầm ảnh hưởng, chi phối toàn bộ đối phương là nơi chờ đón địch rơi vào phục kích, dù đối phương mạnh đến đâu cũng đến lúc làm nhụt nhuệ khí, rơi vào thời gian quyết định thắng thua, quân địch không có khả năng đối đầu thường xuyên với chiến thuật du kích, bởi chiến tranh thường xuyên quá nhiều mất mát, tuy lực lượng của chúng tôi không đủ mạnh nhưng vật ngã đối thủ. Nói chung du kích không có tiêu chuẩn vũ khí, quân phục, và quân lương, thường là tự cung tự cấp, đơn vị nhỏ từ năm (5) binh sĩ hoặc nhiều hơn tùy từng trường hợp không nhất định quân số. Với một lực lượng nhỏ tạo ra lợi thế của địa phương, dù địch quân có một triệu người, khi ấy du kích chỉ có một nghìn người, nhưng chúng tôi (Hu Zhiming) sử dụng thời gian du kích từ từ loại bỏ sức mạnh của đối phương, áp lực để giành chiến thắng nghiêng về du kích. Ưu điểm của lực lượng du kích vốn hỏa lực ít và yếu, cho nên hoạt động không cố định, người dân địa phương có nhiệm vụ cung cấp lương thực, tiếp nhận thông tin, các nguồn lực khác, chính người dân địa phương tích cực tạo điều kiện sử dụng địa hình, địa thế, bí mật tấn công, khi gặp đối phương mạnh mẽ, du kích chiến đấu nhử mồi địch làm trì hoãn hành động, đánh lừa hướng tiến của đối phương.
 
Lực lương chiến tranh du kích không đủ mạnh để đánh bại các lực lượng truyền thống, thể nhưng tạo ra được mọi bế tắc quân sự của đối phương, cuối cùng có thể dẫn đến một giải pháp chính trị. Chiến tranh du kích không mất mát nhiều phương tiện, và khí tài quân sự, cần thiết duy trì trong phạm vi chấp nhận được. Theo thời gian chiến tranh du kích bất lợi cho quân Pháp hay quân Nhật phải chịu chi phí kinh tế quá nhiều cho một lực lượng lớn, kẻ địch khó giải thích binh lính thương vong quá nhiều mà không giải quyết cấp bách kết thúc xung đột.
Đại tá La Trác Anh (Luo Zhuoying – 羅卓英) nói:
– Tôi nghe qua, mường tượng chiến tranh du kích tại Việt Nam mà ông vừa trình bày như một hình thức sách lược chiến tranh du kích của Mao Trạch Đông tại Thiểm Tây, nó chỉ thực hiện trong giai đoạn nhất định nhằm tạm ổn định trên chiến trường nhưng chưa phải quyết định kết thúc chiến thắng. Nay học trò của Mao đem đến Cao Bằng Việt Nam để áp dụng, trước mắt giải pháp này chưa đủ hoàn thiện. Dù sao ông đang chuẩn bị quan điểm tạo ra một huyền thoại trước sự quan tâm của Mao Trạch Đông, thảo nào mật khu Diên An đã bốc thơm ông: “- Nhân dân Trung Hoa sẽ không quên người đàn ông Hu Zhiming vì tổ quốc dấn thân nhập Việt Nam.”[5]
Tù binh Hu Zhiming đáp:
– Thưa ngài, đúng vậy, nhưng ở Việt Nam cần phải như thế ấy mới hy vọng kết quả tốt, vì đó là chiến trường thứ hai của Mao Trạch Đông.
 
Đại tá La Trác Anh (Luo Zhuoying – 羅卓英) nói tiếp:
 
– Ngoài ra quý ông còn có những hoạt động phát triển cơ sở tại Việt Nam, như đoàn thanh niên của Mao Trạch Đông. Tôi mời ông đọc tài liệu này để thấu hiểu sự trung thực văn bản cũng như hành động cộng sản Maosit của quý ông!!
 
Tù binh Hu Zhiming cầm xấp tài liệu đọc:
 
– Cảm ơn ngài, tôi xin đọc: ” – Mao Trạch Đông thành lập những chi nhánh hoạt động tại Việt Nam cũng như ban nghiên cứu quân sự đặt tại Diên An vào năm 1931. Phần lớn thu nhận tuổi trẻ Cộng sản Trung Quốc, dấn thân trong cuộc cách mạng, lấy cảm hứng từ Cách mạng Tháng Mười Nga vào năm 1917, từ đó chuyển hóa vào Trung Quốc và đến Việt Nam. Mao Trạch Đông thành lập chương trình vừa học vừa hành động tại Diên An (延安市) Thánh địa cách mạng (革命圣地), tỉnh Thiểm Tây. Vào tháng 2 năm 1931, chúng tôi phát triển tại Trung Quốc trên 473 sĩ quan chiến tranh du kích đưa sang Việt Nam. Trong số đó, có những trí thức Việt Nam sớm tiếp nhận hệ tư tưởng cộng sản.
 
Tất cả những Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam được thành lập tại Diên An, Thiểm Tây, Trung Quốc, vào ngày 26 tháng 3 năm 1931: Thành lập Đoàn TNCS Việt Nam.
 
Năm 1936 chính thức thông qua “ít phổ biến” được đổi tên thành Đoàn TNCS Đông Dương.
 
Năm 1937-1939: Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương.
 
Tháng 11/1939-1941: Đoàn Thanh niên phản đế Đông Dương.
 
Mùa đông năm 1939, Đoàn Thanh Niên phản đế Đông Dương chuyển toàn bộ về Cao Bằng, Việt Nam. Qua sự phối hợp của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc, mọi hoạt động đều bí mật “ít phổ biến”, Đoàn TNCS Việt Nam và Đoàn TNCS Trung Quốc chính thức trở thành một lực lượng nòng cốt. Đại hội tạm thời được tổ chức tại Diên An. Những sinh hoạt của cơ quan lãnh đạo Đoàn TNCS đều họp kín, lấy quyết định thống nhất hành động, còn có những nhóm tổ chức hoạt động bán công khai, thường đưa ra tuyên bố.
 
Ngoài ra đoàn TNCSVN và đoàn TNCSTQ thường hoạt động dưới những hình thức du lịch về Trung Quốc hay trở lại Việt Nam, tất cả những chuyến đi được tổ chức bí mật. Đặc tính của tổ chức này đã được duy trì cho đến ngày nay”.
Tù binh Hu Zhiming không còn lời lẽ nào để biện minh, bởi tài liệu này đã lột hết mọi sự thật, phơi bày những thủ đoạn trong con người cộng sản mặt dầy tâm đen, mâu thuẫn từ chính trị đến quân sự và con người. Hu Zhiming trong thời gian ở tù mới hiểu thêm về tình báo của quân đội Trung Hoa Dân Quốc. Hu Zhiming đã giữ thái độ nhã nhặn, vì không còn đường nào để chạy tội thông đồng với kẻ địch. Đương sự phát biểu:
 
– Thưa ngài, từ ngày tôi (Hu Zhiming) vào tù cho đến nay, hết sức ngạc nhiên, và bất ngờ trước những tài liệu hoàn toàn trung thực, dù một từ ngữ cũng không thêm vào hay bỏ bớt. Hôm nay, tôi (Hu Zhiming) hiện diện tại đây mới biết rõ phong thái quân đội của quý ngài rất phù hợp với những gì được chính thức quy định, bởi tiêu chuẩn được công nhận của quân pháp chính quy, tôi hiểu qua điều tra này biết thêm hành động thực hư của Cộng sản trong tôi!!
Hạnh Đường, 7/12/2017
__________________________________________
Chú thích:
[1] “中国人不会忘记胡志明为自己的国家而投身于越南的人.”
[2] 胡志明, 黄文欢, SR秘书处陈赓 (越南曹邦). 资料来源: 中华人民共和国国家安全部 (MSS).
[3] “胡志明主席的十个神圣预言实现了,实现了下一个”.
Maosit (毛派)
[4] 罗志明将军, 胡志明, 韦国清将军, 罗贵波将军, 麦嘉生将军, 邓逸凡将军, 康生, SR (Cao Bang, Viet Bac) 的毛泽东思想. 资料来源: 中华人民共和国国家安全部 (MSS)
[5] “中国人不会忘记胡志明为国家对越南的承诺.”
Bài đã đăng:

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: