Kèn rừng tù Nguyễn Tuân

Cái mưa cái nắng của người đi đầy, của trại an trí, của rừng phát vãng. Biết bao nhiêu là nước của giữa giời, biết bao nhiêu là lửa của mùa. Quên sao được nỗi nóng lạnh ấy của những ngày thượng-du cũ.Bây giờ đang là một ngày hạ chí 1946. Ở đây đang là … Tiếp tục đọc

PHẠM NGỌC THÁI NHÀ THƠ TÀI HOA CÓ CUỘC ĐỜI HOẠN NẠN VÀ SÓNG GIÓ – Nguyễn Thị Hoàng

PHẠM NGỌC THÁI NHÀ THƠ TÀI HOACÓ CUỘC ĐỜI HOẠN NẠN VÀ SÓNG GIÓ                                        . Bài viết sẽ được gửi tới Ban Tuyên giáo Trung Ương và nhiều trang mạng Việt trên thế giới            … Tiếp tục đọc

LƯU LÃNG CA – tác giả: Lưu Lãng Khách, lời tựa: Võ Thạnh Văn.

LƯU LÃNG CA –  tác giả: Lưu Lãng Khách,  lời tựa: Võ Thạnh Văn.  Nếu triết gia là trí tuệ của nhân loại, thì nghệ sĩ là giác quan. Thi ca là  ngôn ngữ đầu tiên và cuối cùng của con người. Chính văn hóa, mà thi ca  là đại biểu tinh túy, đã nối … Tiếp tục đọc

Trịnh Y Thư: Cái cười

Trịnh Y Thư: Cái cười 1. Nhà văn Võ Phiến, trong một tùy bút viết năm 1967, tỏ ý thắc mắc tại sao trong văn học của ta lẫn tàu đều thiếu vắng tiếng cười. Ông bảo nếu dựa trên sách vở mà nói thì đó là những dân tộc không biết cười. Ông viết … Tiếp tục đọc