ĐÊM Ở QUÊ – ĐẶNG XUÂN XUYẾN

ĐÊM Ở QUÊ . Gió buồn gẩy sợi mưa gầy Đẩy vầng trăng khuyết lạc đầy ngõ xưa La đà gió quẩn màn thưa Tiếng mưa ngoài ngõ cũng vừa chợt ngưng. *. Làng Đá, 13 tháng 03.2020 ĐẶNG XUÂN XUYẾN