Hà Sĩ Phu: Diệt dân khiếp thế để làm gì?

Hà Sĩ Phu: Diệt dân khiếp thế để làm gì? Bản chất vụ án Đồng Tâm thì nhân dân đã rõ: Dù dân có đúng có sai chăng nữa thì thực tế là Tòa án và toàn bộ nhà cầm quyền đã đứng ở phe ăn cướp để vừa cướp vừa trừng trị người bị … Tiếp tục đọc