Nguyễn Tường Thiết: Tưởng nhớ anh Nguyễn Huy Thiệp

Nguyễn Tường Thiết: Tưởng nhớ anh Nguyễn Huy Thiệp Tin nhà văn Nguyễn Huy Thiệp qua đời khiến tôi sững sờ. Tuần trước chúng tôi mới nhắc đến tên anh thì tuần sau có tin anh ra đi.Tôi quen biết nhà văn Nguyễn Huy Thiệp do duyên văn nghệ. Vào những năm cuối của thế … Tiếp tục đọc