S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Cái Sẩy Hồng Kông& Giấc Mộng Siêu Cường

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Cái Sẩy Hồng Kông& Giấc Mộng Siêu Cường Cái sẩy nó nẩy cái ung.  Thành ngữ Bằng giờ này năm trước, tháng 10 năm 2018, I.F.R.I – Institut Français des Relations Internationales– đã cho phổ biến bài viết (“Chine: Une Puissance Pour Le XXIe Siècle”) với hơi nhiều lời … … Tiếp tục đọc

PHAN THIẾT thơ Chu Vương Miện

PHAN THIẾT thơ Chu Vương Miện – ” cùng Trần Vấn Lệ “ em 1 kiếp rong trôi bèo dạt ta 1 vòng Vương Miện mãi mãi lênh đênh bao con nước về xuôi đều đổ chân duyềnh trôi trên sông Mường sông Phan thoải mái sao sòng đời chúng mình chỉ đi o lại … Tiếp tục đọc